Braskaminer i gjutjärn

En gjutjärnskamin är en fristående kamin gjord i metallen gjutjärn. Gjutjärnskaminer är ofta små och relativt billiga. De är så kallade strålningskaminer som värmer hela varvet runt, inte bara framåt. Precis som andra braskaminer värms det utrymme som kaminen är menad att värma snabbt. Detta till skillnad från t ex kakelugnar som värmer upp ett utrymme långsamt, men håller värmen även långt efter det att elden slocknat. Dock finns nu gjutjärnskaminer med täljsten för att förlänga den tid kaminen ger värme.

En gjutjärnskamin har en effekt på ca 3 – 11 kW och en verkningsgrad på ungefär 65 – 70 %.  Priset pendlar självklart, men brukar börja vid ca 6 000 kr.

Nackdelen med en gjutjärnskamin är att man inte kan se eldens fina lågor på samma sätt som med andra kaminer, dock så brukar man ofta kunna koka på dem, en egenskap som de övriga kaminerna generellt saknar. Vill man placera en gjutjärnskamin närmare än 10 – 15 cm från en brännbar vägg bör man göra om den till en brandsäker sådan. Placeras den däremot mer 10 – 15 cm från väggen går det bra ändå.