Kakelugnar

En kakelugn är en väldigt tung pjäs som väger från 500 kg och upp emot flera ton, och kräver därför ett fundament, en förstärkning av golvet, innan installation. Det finurliga med en kakelugn är att den innehåller kanalsystem för varmluften. Rökluften slingrar sig alltså genom ugnen. Det innebär att hela ugnens yta värms upp och hjälper till att sprida värme i rummet.

Äldre kakelugnar består ofta av en hel del tegel, medan de mer moderna varianterna görs av starkare material som t ex täljsten och olivin. Eftersom kakelugnar blir så varma krävs en brandsäker vägg bakom dem som består av antingen lättbetong eller tegel och är minst 100 mm tjock. En kakelugn kräver ofta en viss takhöjd med tanke på dess storlek.

Nackdelen med en kakelugn är att den tar lång tid på sig att värma upp ett rum. Det finns dock kakelugnar av nyare modell som är utrustade med någon typ av värmeväxlare som hjälper till att snabbt värma upp luften i ett rum.

Kakelugnen har en verkningsgrad på ca 67 – 75 % och en effekt på 2 – 6,5 kW. En nytillverkad kakelugn kostar från ca 25 000 kr till 50 000 kr, medan en äldre kostar från ca 35 000 kr till 200 000 kr.