Murspisar

En murspis är precis som namnet förtäljer en murad spis. Kaminen är här inklädd i leca- betong, och vissa murspisar är också klädda med ett värmelagrande material som till exempel olivin. Den fungerar som följande; kalluften sugs in nedtill, värms upp i kaminen och förs sedan ut genom en ventil upptill. I praktiken innebär detta att kalluft sugs in nedtill och varmluft strömmar ut upptill.

En murspis brukar väga mellan 300 – 850 kg och kräver därför att man placerar ett fundament där den ska stå, det för att golvet inte ska ge vika för vikten. Dock finns det vissa modeller som är lättare och som trägolv klarar av att bära upp utan förstärkning.

En murspis har en verkningsgrad på 65 – 75 % och en effekt kring 3 – 12 kW, priset börjar vanligtvis från ca 18 000 kr och uppåt.