Täljstensugnar

En täljstenugn består av, förutom någon slags metall till luckor etcetera, till stor del av täljsten. Täljstensugnen liknar kakelugnen i sin funktion och värmeväxling. Den tar lite längre tid att värma upp, men när den väl är varm förblir den det under en längre tid. Täljstensugnen kostar från 20 000 kr och uppåt, har en effekt på ca 2 – 6,5 kW och en verkningsgrad på upp till ca 80 %. Dess låga effekt betyder inte att den ger mindre värme, utan att den avger mindre värme åt gången, men värmen håller i sig länge.

Täljsten är ett naturmaterial. Det är från början lava, som omvandlats till sten under stort tryck i en process som tagit flera miljoner år. En ugn i täljsten passar bra för den som vill ha ugnen som främsta värmekälla i hemmet eftersom täljstensugnen, som jag redan nämnt, lagrar värme väldigt bra och kan hålla ett rum varmt många timmar efter det att elden i sig slocknat. Man kan elda en brasa på morgonen och en på kvällen och få en ganska jämn temperatur i huset, detta till skillnad från plåtkaminer som ofta ger en stor temperaturväxling.

En täljstensugn kan väga från 500 kg ända upp till flera ton. Man måste därför förstärka golvet innan man installerar en sådan, ett så kallat fundament. Eftersom täljstenen är så pass värmeledande krävs det också att en murad brandvägg, av lättbetong eller tegel, uppförs bakom den. Brandväggen ska vara minst 100 mm tjock.