Braskaminer

braskaminEn kamin är en fristående installation som används till uppvärmning av rum avsedda för boende. Förr använde man även ordet kamin för öppen eldstad men under den senare delen av 1800-talet började det användas för främst ugnar i gjutjärn. Idag används uttrycket också för ugnar bestående av andra metaller, som till exempel plåt.

Kaminen placeras direkt i det utrymme som ska värmas upp till skillnad från andra värmekällor som till exempel värmepannor, och består av olika metaller som plåt och gjutjärn. Vissa kaminer har också ett värmelagrande material på utsidan som täljsten eller keramik för att förlänga den tid som kaminen avger värme. Detta eftersom kaminer snabbt värmer upp ett rum, men också snabbt svalnar efter det att elden slocknat.

 

I en braskamin eldar man ofta med ved eller pellets. Vanligast är att pellets används i braskaminer av en nyare modell i plåt, medan man oftast använder sig av ved i gjutjärnskaminer, kakelugnar och täljstensugnar. Fördelen med kaminer som eldas med pellets är att man fyller den full med bränsle och sedan portionerar kaminen själv ut det. I kombination med en termostat som kan kopplas till kaminen innebär detta att den kan slå igång själv om det blir alltför kallt i rummet, även om det inte är någon hemma. Man behöver alltså inte komma hem till ett kallt och ogästvänligt rum.

 

Man mäter en kamins effektivitet i effekt och verkningsgrad. Dess effekt innebär hur stor värme den klarar av att leverera vid en viss tidpunkt, effekten anges i kW, medan dess verkningsgrad syftar på förhållandet mellan den energi som tillförs i form av ved och den energin som kaminen ger ifrån sig i form av värme. Ju högre verkningsgrad i procent, desto mer energi/värme får man ut av varje vedträ/pellets.

 

En braskamin är en effektiv energikälla som dessutom sprider en trevlig stämning i huset genom eldens vackra sken och dess lågor som människor fascinerats av i alla tider. Viktigt är dock att göra skillnad mellan en braskamin, en liten och nätt kamin som väger mellan ca 65 – 200 kg, och andra liknande värmespridare som t ex kakelugnar, murspisar och täljstensugnar. Dessa väger vanligtvis från ca 300 kg och upp emot flera ton, och klassas därför inte som kaminer.